Konstrukcje nowe

Na ┐yczenie klienta wykonujemy konstrukcje z nowych elementów. Konstrukcje dopasowujemy do indywidualnego klienta.
Nowe konstrukcje zostaj╣ zabezpieczone farb╣ antykorozyjn╣, b╣dč te┐ mog╣ zostaŠ poddane procesowi cynkowania.

 

import szklarni | stacja paliw | konstrukcje stalowe

Copyright AgroStar S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.